AKTUĀLI

Komanda vai indivīdu kopums? Atkarīgs no vadītāja pieejas. Komanda nav 1+1+...+1 indivīdu kopums. Komanda ir kolektīvs, kuru vieno mērķis, vērtības un vajadzības. Tāpēc, lai uzlabotu komandas sniegumu, nepieciešams noskaidrot kolektīva vairākuma viedokli par to, kas viņiem svarīgs darbā. Individuālajās attīstības pārrunās to nevar noskaidrot. Bet to var uzzināt, veicot pētījumu savā padoto kolektīvā. Un, jā, šī pētījuma veikšanai var nolīgt mani. Kādu citu speciālistu pētījuma veikšanai nevaru jums ieteikt, jo konkrētā metodoloģija ir manis izstrādāta. Vai arī varat paši iemācīties veikt šo pētījumu. Lai dotu savai komandai iespēju parādīt, uz ko tā ir spējīga, kad ir nodrošināts konsensus starp vadītāju un viņa padotajiem un komandas vajadzības ir apmierinātas. Un lai būtu par vienmēr pieprasītu vadītāju darba tirgū, jo komanda jūsu vadībā uzplaukst un parāda labāku profesionālo sniegumu nekā ar iepriekšējo vadītāju.

UZŅĒMUMIEM

Komplekss risinājums, lai nodrošinātu uzņēmuma pašorganizāciju un palīdzētu prognozēt izaugsmes attīstību mainīgajā biznesa vidē.

Kompleksā risinājuma posmi:


Darbā maz iesaistīti darbinieki ASV uzņēmumiem izmaksā tik - 

Un cik jums izmaksā vāji iesaistīti darbinieki?

PĒTĪJUMS

Pētījums tiek veikts divos posmos. Pirmajā posmā noskaidrojam, kas jūsu padotajiem palīdz darbā sasniegt rezultātu un kas traucē. Otrajā posmā noskaidrojam kolektīva vairākuma viedokli par to, kas raksturo darbu struktūrvienībā pašlaik un kas raksturīgs struktūrvienībai, kādā darbinieki vēlētos strādāt.

Apstrādājot iegūtos datus, iegūstam informāciju par to, kas pašlaik traucē kolektīva vairākumam, ko vajag saglabāt un kas pietrūkst darbā.

Rezultātā - vadītājam konkrēts rīcības plāns savas komandas snieguma uzlabošanai. Kas pamatots ar kolektīva vairākuma viedokli, nevis vadītāja subjektīvajiem pieņēmumiem, kas balstīti pieredzē un individuālajās attīstības pārrunās.

Apmācības un konsultācijas par darbinieku motivēšanu un stresa vadību. 

APMĀCĪBU PROGRAMMAS:

  • Vadītāja motivācija darbā un veselība.
  • Koučinga ARROW modeļa pielietošana vadītājiem.
  • Vadība. Motivācija. 
  • Komunikācija. Iespējas distresa mazināšanai policista darbā.
  • Izdegšanas sindroms.Vadības psiholoģija.
  • Tiesības būt laimīgam darbā. Kāpēc daudzi no tām atsakās.
  • Profesionālā kultūrizglītības pedagoga motivācija un veselība.

MANA PIEEJA DARBINIEKU MOTIVĒŠANAI

Lapu izveidoja - Daniels Heincis. Portreta foto - konference "Celtspēja" 2018 

 .