IESTĀDES UN UZŅĒMUMI, KAS PĀRSTĀV SEKOJOŠAS JOMAS:
Militarizētas struktūras; - Atsevišķi valsts un pašvaldību pārvaldē strādājošie; - Vairāku pašvaldību vadītāji; - Veselības aprūpes; - Vispārējās izglītības; - Poligrāfijas; - Nekustamo īpašumu; - Personāla atlases un apmācības; - Telekomunikāciju; - Apdrošināšanas; - Profesionālās kultūrizglītības; - Informācijas tehnoloģiju. 

DAŽAS ATSAUKSMES              

"Par Lailas Jembergas vadītājiem tālākizglītības kursiem RDKSAB no kursu apmeklētājiem saņēmusi ļoti pozitīvas atsauksmes. Kursos gūtās zināšanas un praktiskās iemaņas ļauj skolotājiem un izglītības iestāžu vadītājiem analizēt un attīstīt savas personības šķautnes, ikdienas darbā veiksmīgāk veidot komunikāciju ar audzēkņiem, viņu vecākiem un citiem kolēģiem" V. Kreigere, Rīgas Doma kora skolas atbalsta biedrības (RDKSAB) projektu vadītāja

"Iesākumā strādāju ar Lailu kā kouču individuālās sesijās pie mērķa vīzijas izveides. No savas pieredzes tagad varu teikt, ka koučings uzņēmumam dod reālu labumu." V. Vikmanis, SIA “Makābols poligrāfija”

"Laila Jemberga laika posmā no 2010.gada maija līdz 2016.gada maijam veica komunikācijas, sadarbības un darbinieku motivēšanas prasmju apmācību Rīgas pašvaldības policijas dažādu līmeņu struktūrvienību vadītājiem, kā arī īstenoja nodarbību vadīšanu par minētajām tēmām grupā. Īpaši atzinīgi darbinieku vidū tiek novērtētas 2016.gadā L.Jembergas vadītās grupu nodarbības par izdegšanas sindromu darbā." Policijas priekšnieks J.Lūkass 

Lapu izveidoja - Daniels Heincis. Portreta foto - konference "Celtspēja" 2018 

 .